Club- en toerkalender

Op MyRouteApp staat het laatste nieuws….

Advies KNMV

Recreatief motorrijden

Dat mag. Tot op heden is recreatief motorrijden binnen de gestelde regels door de overheid niet verboden. Houd je daarbij wel aan de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de overheid.